Kurumsal Prensiplerimiz ve Değerlerimiz

/
Kurumsal
/
Kurumsal Prensiplerimiz ve Değerlerimiz

      KURUMSAL PRENSİPLERİMİZ ;

 • Hedeflerle ilgili;  Sonuç odaklı, kaliteye bağlı, kar amaçlı, hizmet odaklı, büyümeye açık, teknolojiyi izleyen, ...
 • İlişkilerle ilgili;  İşbirlikçi, rekabetçi, hoşgörülü, resmi, uzlaşmacı ,eşitlikçi, bağışlayıcı, sözünü tutan, ılımlı, çevreye saygılı, ...
 • Organizasyon ve Kontrolla ilgili;  Görünür üst yönetim, bürokratik, hiyerarşik, güvenli, kurallarla değil kültürle yönetim, mali olarak kontrol altında,...
 • Sosyal ilişkilerle ilgili;  Açık, müdahaleci, saygın, güçlü bağlar kuran, evrensel, entegrasyon, tedarikçilere destek,...
 • Çalışma anlayışıyla ilgili;  Araştırmacı, çalışkan, fırsatçı, rasyonel, girişimci, yenilikçi, tutucu, radikal, disiplinli,...
 • İşletme Felsefesi ile ilgili;  Politikalara bağlı, bölünerek çoğalan, yatırımcı, stratejik düşünen, borçtan korkan, sinerji yaratan,...

 

        KURUMSAL DEGERLERMİZ ;

 • Adalet
 • Bilgelik
 • Duyarlılık
 • Anlayışlı olmak
 • İletişimi sağlamak
 • Sorun çözücü olmak
 • Araştırıcı olmak
 • Farklılıkları aramak ve farklılıklardan güç almak
 • Gelişim
 • Gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek
 • Değişimi başkasından beklememek
 • Ölçme ve değerlendirme, gözden geçirme, sürekli
 • iyileştirme
 • Özveri
 • Tutarlılık
 • Güvenilir olmak
 • Güvenebilmek
 • Sistemli olmak
 • Veri ve bilgiye dayanmak
 • Rehberlik
 • Katılım
Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.